Akustická izolácia - štrukturálne spojenia (Vonkajšie steny)

Akustická izolácia - murované konštrukcie (Suché steny)

Akustická izolácia - štrukturálne spojenia (Stropy)

Akustická izolácia - murované konštrukcie (Nové murované steny)

Akustická izolácia - murované konštrukcie (Priečky)

Kročajová nepriezvučnosť (Podložný poter)

Kročajová nepriezvučnosť (Podložný poter vylepšená verzia)

Kročajová nepriezvučnosť (Podlahové kúrenie)

Kročajová nepriezvučnosť (Potrubné systémy)

Kročajová nepriezvučnosť (Závesný strop)

Kročajová nepriezvučnosť (Závesný strop prefabrikovaný)

Kročajová nepriezvučnosť (Prefabrikované konštrukcie)

Akustická izolácia - Sádrokartónové systémy (Priečka)

Akustická izolácia - Odtokové potrubie (Nová murovaná stavba)

Akustická izolácia - Sádrokartónové systémy (Deliaca priečka V2)

Akustická izolácia - Odtokové potrubie (Sadrokartón)

Akustická izolácia - Odtokové potrubie (Renovácia)

Akustická izolácia schodov (Železobetón)

Tepelná izolácia (Strecha)

Tepelná izolácia (Strecha V2)