TROCELLEN HIGH TEMP - Izolácia vysokoteplotného potrubia 

TROCELLEN HIGH TEMP je chemicky zosieťovaný penový polyetylén s uzavretými bunkami, vonkajšou povrchovou úpravou reliéfnou fóliou odolnou proti poškriabaniu a spojená polyesterovým flisom. Výrobok je dostupný v rukávoch hrúbky 13 a 20 mm a v rolkách, hrúbky 15 a 20 mm. Je certifikovaný triedou 1 podľa UNI 8457 a UNI 9174 

Prevádzková teplota: 180 ° C (maximum), 150 ° C (štandard) 

• Reakcia na oheň: CL1 
• Koeficient tepelnej vodivosti pri 10 ° C (hodnota λ): 0,0359 W / mK (0,031 kcal / mh ° C) 
• Faktor difúzie vodnej pary (hodnota μ) ≥ 7000 
• Izolácia odolná voči poveternostným vplyvom a použiteľná aj v exteriéri

TROCELLEN HIGH TEMP je ideálne riešenie pre tepelnú izoláciu vysokoteplotného potrubia.

Charakteristika a výhody:

• Vyrobené z izolačnej peny z polyetylénu s dlhou životnosťou s uzavretými bunkami
• Prevádzková teplota: 180 ° C (maximálna), 150 ° C (štandard)
• Koeficient tepelnej vodivosti pri 10 ° C: 0,0359 W / mK
• Konštantná hodnota izolácie najmenej 23 rokov, pravdepodobne dlhšie*
• Protipožiarne vlastnosti
• Uzavreté bunky, aby sa zabránilo absorpcii vody
• Čistý, netoxický, odolný voči plesniam a baktériám, bez zápachu
• Dostatočne pružný a dostatočne pevný pre drsné zaobchádzanie
• Pre vnútorné aj vonkajšie použitie
• Veľmi ekonomické riešenie

* Test po 23 rokoch prevádzky zistil rovnakú izolačnú hodnotu. Protokol o teste je k dispozícii na požiadanie.

TROCELLEN ISOCOMPACT® 

TROCELLEN ISOCOMPACT bol vyvinutý za účelom splnenia najvyšších technických požiadaviek na tepelnú izoláciu. Trocellen Isocompact sa odporúča používať na izoláciu potrubí vo nevykurovaných priestoroch alebo vonku.

Dodávame v dĺžke 2 m a hrúbkach: 30, 40, 50 mm pre štandardný priemer: 1/2 "(22 mm) až 6" (168 mm). 

TROCELLEN ISOCOMPACT - AL / CL1 - CL1 / ALU-NET 

Chemicky zosieťovaný izolačný materiál s uzavretými bunkami vo svetlošedej farbe. Viacvrstvový výrobok s hrúbkou vrstvy 10 až 15 mm. Certifikovaný v triede 1 podľa UNI 8457 / UNI 9174 a vonkajšou povrchovou úpravou tvorenou zosilnenou hliníkovou fóliou ktorá je odolná proti poškriabaniu.

TROCELLEN CLASS AL ISOCOMPACT (s označením CE)

TROCELLEN CLASS s označením CE predstavuje produktové potrfólio Euroclass podľa normy EN14313. Zosieťovaná polyetylénová izolačná pena vo svetlozelenej farbe, viacvrstvová a s vonkajšou povrchovou úpravou tvorenou zosilnenou hliníkovou fóliou ktorá je odolná proti poškriabaniu.

TROCELLEN ROLKY


TROCELLEN Rolky sú vyrobené z chemicky zosieťovanej polyolefínovej peny s uzavretými bunkami. Vhodné pre použitie pre izoláciu vzduchového potrubia, zásobníkov teplej a studenej vody či izoláciu rúr veľkého priemeru. Pre teplovzdušné vykurovacie systémy, kde môžu teploty dosiahnuť 60 - 80 ° C, odporúčame použiť lepidlo MATIBLOCK. Kotúče sú k dispozícii so samolepiacim materiálom pre hrúbky 3 - 6 - 8 - 10 a 12 mm.

Dostupné verzie: 

  • TROCELLEN N Tmavošedá, neobsahuje spomaľovače horenia. Hrúbka nad 7 mm vyhovuje podľa USA -FMVSS 302 a nemeckej normy pre plameň DIN 75200 
  • TROCELLEN NP  N verzia laminovaná kovovým polyetylénovým filmom odolným proti poškriabaniu
  • TROCELLEN AL N verzia laminovaná čiernou polyetylénovou fóliou odolnou proti poškriabaniu
  • TROCELLEN AL REF N verzia laminovaná kovovým polyesterovým filmom
  • TROCELLEN CL1 vyrobená s použitím prísad spomaľujúcich horenie zodpovedajúce normám pre danú kategóriu, napríklad TROCELLEN CL 1 (Taliansko), M1 (Francúzsko) atď. Chemicky zosieťované polyetylénové kotúče s uzavretými bunkami. Hustota 30 kg / m³, farba antracitová sivá, trieda 1. Koeficient tepelnej vodivosti pri 40 ° C (hodnota λ) = 0,040 W / mK (0,034 kcal / mh ° C) • Faktor difúzie vodnej pary (hodnota µ) ≥ 2000
  • TROCELLEN AL / CL1 , CL1 verzia s reliéfnou kovovou PE fóliou odolnou proti poškriabaniu
  • TROCELLEN AL / CL1 REF  CL1 verzia s kovovým PET filmom odolným proti poškriabaniu
  • TROCELLEN CL1 ALU CL1 verzia s 50 μm hladkým alebo reliéfnym hliníkovým filmom
  • TROCELLEN CLASS OEM (bez označenia CE) Eurotrieda B-s2, d0 pre hrúbku 3 - 12 mm, lepidlo, podľa EN 13501-1

TROCELLEN RUKÁVY

TROCELLEN je izolačný materiál vyrobený z chemicky zosieťovanej polyolefínovej peny s uzavretými bunkami 

Dostupné verzie:

TROCELLEN N - Chemicky zosieťovaná pena bez prísad spomaľujúcich horenie. 

TROCELLEN P - Chemicky zosieťovaná pena, laminovaná polyetylénovým filmom odolným proti poškriabaniu 

TROCELLEN AL Chemicky zosieťovaná pena, laminovaná kovovým filmom odolným proti poškriabaniu

TROCELLEN AL / CL1 Chemicky zosieťovaná pena s prísadami spomaľujúcimi horenie, certifikovaná trieda 1, laminované reliéfnou kovovou fóliou odolnou proti poškriabaniu.

TROCELLEN CLASS AL (s označením CE) TROCELLEN CLASS znamená produktové portfólio označené CE a Euroclass podľa normy EN 14313. Chemicky zosieťované penové rukávy s uzavretými bunkami, farba svetlo zelená, laminovaná kovovým filmom odolným proti poškriabaniu. 

TROCELLEN CLASS P laminovaná kovovým reliéfnym filmom odolným proti poškriabaniu.